Scroll Top
Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: www.komornik-kalista.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod.slupca.003@komornik.pl

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul. Kilińskiego 14, 62-400 Słupca. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Ciasteczka

Strona korzysta z plików cookies, celem polepszenia świadczenia usług kancelarii. Do przeglądania witryny wymagana jest zgoda na możliwość wykorzystywania plików cookies.