Scroll Top
Jana Kilińskiego 14, 62-400 Słupca
63 274 32 25

Informacje:

E-mail: komornikslupca@gmail.com lub slupca2@komornik.pl
Telefon: 274-32-25, kom: 607-857-078
Informacje telefoniczne na temat prowadzonych postępowań udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:


PKO BP 09 10202746 00003102 00529420
W przypadku dokonywania wpłat z poza granic kraju należy dopisać przed rachunkiem nr SWIFT: BPKOPLPW

(przy wpłatach należy podać imię i nazwisko oraz sygnaturę akt komorniczych)
W celu złożenia wniosku w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy podać identyfikator komornika tj. ID 1341

SYSTEMY DOSTĘPNE W KANCELARII

Komornik Sądowy celem wykonywania powierzonych mu zadań ustawowych może korzystać z następujących systemów:

PUE-ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych​
EPU
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
EPUAP
Platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędami
OGNIVO
Platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych​
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości
UU
PESEL-NET
System PESEL-NET, umożliwiający weryfikację i ustalanie numerów PESEL
BMS
Program do
zarządzania egzekucją

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista


Kancelaria Komornicza:
ul. Kilińskiego 14
62-400 Słupca

Kontakt:
tel/fax 63 274 32 25
kom. 607 857 078

Godziny otwarcia:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek do piątku od 7.30 do 15.30
komornik przyjmuje interesantów
w każdy wtorek od 9.00 do 13.00-tej

SKONTAKTUJ SIĘ

  01

  NAKAZ ZAPŁATY

  02

  KLAUZULA WYKONALNOŚCI

  03

  WNIOSEK EGZEKUCYJNY

  NAJCZĘŚCIEJ
  ZADAWANE PYTANIA

  Art 2.1. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych w ustawie środków przymusu.

  Tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia egzekucji. Tytułami egzekucyjnymi są prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu lub referendarza sądowego. Tytuły wykonawcze, co do zasady, podlegają zaopatrzeniu w sądową klauzulę wykonalności, określającą świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji.

  Za pośrednictwem PD CBKW (Podsystem do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych) komornik ma możliwość niezwłocznego ustalenia czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości dysponując numerem PESEL dłużnika. Na podstawie paragrafu 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych opłata za udzielenie informacji wynosi 20,00zł.