W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

CEPiK

We wniosku wierzyciel powinien wskazać następujące dane dłużnika (osoba fizyczna):

– imię;
-nazwisko;
-adres zamieszkania/zameldowania;

oraz dwa identyfikatory (PESEL, NIP,NR DOWODU OSOBISTEGO)

W przypadku osoby prawnej:

– nazwa;

– siedziba;

– Regon;

– Nip