W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Akty Prawne

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym / art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu / art. 3 uoksie/

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U.z 1997r. nr 133 poz. 882  ze zmianami

 

Ustawa z dnia 17-11-1964r Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

Ustawa z dnia 22-04-2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.