W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW 49028 KN1S/00049028/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej wraz z przysługującym udziałem 6767/26880 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny o pow. 53,95m2 położony na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, skrytki i korytarza. Dodatkowo do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy o pow. 6,14m2 oraz 7,58m2, a także pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 18,31m2.

należącego do dłużnika:Dariusz Łysiak

położonego: 62-230 Witkowo, Skorzęcin 24/1,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49028 [NKW: KN1S/00049028/5]

Suma oszacowania wynosi 32 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 375,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 29341 KN1S/00029341/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ew. 411/2, o pow. 0.07,06ha. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: sieć wodociągową- ujęcie gminne, kanalizację- własne szambo, energetyczną- siła, światło, ogrzewanie- C.O. własny piec. Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym o pow. użytk. 121,00m2. Obiekt parterowy bez podpiwniczenia, składający się z 4 pokoi, salonu, kuchni, wiatrołapu, korytarza, łazienki WC oraz kotłowni.

należącej do dłużnika:Leszek Ostrysz

położonej: 62-410 Zagórów, Oleśnica Folwark,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29341 [NKW: KN1S/00029341/9]

Suma oszacowania wynosi 138 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 880,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 7281 KN1S/00007281/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej i niezabudowanej, składającej się z działek o nr ew. 110 (łąki trwałe o pow. 0.11,00ha), 118 (łąki trwałe, rowy o pow. 0.50,00ha), 186 (grunty orne o pow. 0.94,76ha oraz grunty rolne zabudowane o pow. 0.24,24ha) o łącznej pow. 1.80,00ha

należącej do dłużnika:Sławomir Zaradzki

położonej: 62-400 Słupca, Wierzbno 2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7281 [NKW: KN1S/00007281/0]

Na działce o nr ew. 186 znajdują się następujące zabudowania:

– budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 230,00m2, składający się z 2 kuchni, 5 pokoi, 2 łazienek + 2WC. Budynek posiada strych użytkowy oraz instalacje: elektryczną+ siła, wodną- ujęcie gminne, kanalizację- własne szambo, cieplną- własne CO.

– garaż I o pow. użytk. 35,00m2 jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację elektryczną (garaż w całości użytkowany zgodnie ze służebnością);

– budynek gospodarczy- chlewnia o pow. użytk. 110,00m2, budynek jednokondygnacyjny, wyposażony w instalację wodną, energię;

– garaż II o pow. użytk. 40,00m2, budynek jednokondygnacyjny, o konstrukcji metalowej wyposażony w inastalcję elektryczną;

– budynek gospodarczy stodoła+ obora o pow. użytk. 190,00m2, budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację elektryczną oraz wodną;

– garaż III o pow. użytk. 60,00m2, budynek jednokondygnacyjny, o konstrukcji metalowej, wyposażony w instalację elektryczną;

– budynek gospodarczy- chlewnia o pow. użytk. 120,00m2, budynek jednokondygnaycjny z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację elektryczną, wodną.

Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca zapis dla przedmiotowej nieruchomości jest następujący: zabudowa zagrodowa.

W związku z powyższym komornik zawiadamia, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz.592 z późn. zm.) wyłącznie rolnik indywidualny.

W dziale III KW nieruchomości ujawnione zostało m.in. nieodpłatne prawo służebności na rzecz Marka oraz Aliny Zaradzkich.

Suma oszacowania wynosi 671 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 503 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 180,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 17035 KN1S/00017035/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki oznaczonej nr ew. 1218, o pow. 0,0392ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. użytk. 97,20m2 i pow. zabudowy 76,20m2. Budynek w stanie surowym zamkniętym, przeznaczony do remontu i wykończenia, zaawansowanie robót 30%. Budynek mieszkalny piętrowy, podpiwniczony z garażem jednostanowiskowym. Działka gruntu częściwo ogrodzona płotem z działki sąsiedniej. Nieruchomość nie zagospodarowana, z drzewami i krzewami pochodzącymi z samosiewu. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej, przyłącza: en. elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telefoniczne oraz gazowe,

należącej do dłużnika:Krzysztof Adamczak

położonej: 62-420 Strzałkowo, ul. Ogrodowa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17035 [NKW: KN1S/00017035/4]

Jednocześnie komornik informuje, że w stanie prawnym nieruchomości występują niezgodności, dotyczące faktycznego przebiegu granic działki. W celu uregulowania faktycznego przebiegu granic, należałoby przeprowadzić postępowanie podziałowe. W trybie administracyjnym podział nieruchomości może nastąpić na podstawie wspólnego wniosku właścicieli wszystkich nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 83 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 350,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 11649 KN1S/00011649/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2, w sali 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr ew. 257/2, 258 oraz 261 o łącznej pow. 3,5601ha. Działka gruntu o nr ew. 257/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 290,14m2, składającym się z kuchni, 2 pokoi, łazienki, hollu oraz hollu (wejścia) na parterze oraz 4 pokoi, łazienki oraz hollu na poddaszu. Budynek całkowicie podpiwniczony. Piwnica składa się z 3 pomieszczeń oraz kotłowni. Na działce znajduje się również budynek gospdoarczy o pow. zabudowy 105,48m2, do którego przylega przybudówka. Budynek ten jest częściowo przeznaczony do rozbiórki. Na działce 257/2 znajduje się również budynek garażowy o pow. użytk. 40,66m2. Pozostały obszar działki 257/2 o pow. 1,5801ha to teren niezabudowany. Działka o nr ew. 258 o pow. 0,8800ha oraz o nr ew. 261 o pow. 0,9ha, to tereny niezabudowane,

należącej do dłużnika:Marian Dziewiątka

położonej: 62-406 Lądek, ul. Wolności 43, Ciążeń, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11649 [NKW: KN1S/00011649/9]

Suma oszacowania wynosi 259 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 10816 KN1S/00010816/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działki o nr ew. 483 o pow. 0.03,12ha, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytk. 108,00m2, składającym się z kuchni, 2 x łazienki + WC, korytarza oraz 4 pokoi. Na działce znajduje się również budynek gospodarczo- garażowy o pow. użytk. 61,00m2. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media tj. sieć wodociągową- ujęcie miejskie, kanalizację- kolektor miejski, energetyczną- siła, światło oraz ogrzewanie C.O własny piec

należącej do dłużnika:Piotr Stachowski oraz Grażyna Stachowska

położonej: 62-310 Pyzdry, Konopnickiej 15,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 10816 [NKW: KN1S/00010816/4]

Suma oszacowania wynosi 197 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 760,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 22934 KN1S/00022934/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 53,33m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki+WC, skrytki, wraz z prawem współwłasności w części wspólnej nieruchomości, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 64/265 części.

Do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytk. 11,11m2.

należącego do dłużnika:Arkadiusz Hauke

położonego: 62-436 Orchowo, Osówiec 4/1,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22934 [NKW: KN1S/00022934/4]

Suma oszacowania wynosi 55 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 14513 (KN1S/0001413/8 ) i 14514(KN1S/00014514/5)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja

– nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o pow. 0.06,00 ha położonej: Witkowo, Powidz, ul. Baldwina 10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14513 [NKW: KN1S/00014513/8]

– nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 839 o pow.: 0.06,00 ha położonej: Witkowo, Powidz, ul. Baldwina 10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14514 [NKW: KN1S/00014514/5]

Działki gruntu o nr ew. 839 i 838 należą do Gminy Witkowo i są oddane w użytkowanie wieczyste dłużnikom: Andrzejowi i Jolancie Piechowiak. Dłużnicy są właścicielami nieruchomości budynkowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym, o pow. użytk. 834,03m2 (w tym część mieszkalna o pow. użytk 359,76m2 i część produkcyjna o pow. użytk. 474,27m2). Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: sieć wodociągową (ujęcie gminne), kanalizację (kolektor gminny), energetyczną, ogrzewanie Co.

W omawianej nieruchomości występują rozbieżności danych ujętych w KW. Nr KN1S/0001413/8 i KN1S/00014514/5 i w rejestrze gruntów co do wielkości działki. W/w Księgi Wieczyste wykazują pow. 0.05,72 i 0.05,84 ha, rejestr gruntów podaje, że działki nr 838 i 839 posiadają pow. 0.06,00 ha każda.

Suma oszacowania wynosi 563 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

422 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 330,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 34879 KN1S/00034879/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki o nr ew. 887 o pow. 0.32,09ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowo- usługowym o pow. użytk. 386,00m2. Budynek jednokondygnacyjny, posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizację, ogrzewanie- własne CO. Na terenie nieruchomości znajduje się również wiata, na słupkach betonowych o pow. użytk. 27,00m2.

należącej do dłużnika:WOJCIECH BARTZ

położonej: 62-436 Orchowo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34879 [NKW: KN1S/00034879/7]

Suma oszacowania wynosi 239 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca 09 10202746 0000 3102 0052 9420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Karolina Wojciechowska Agnieszka Kalista