W SŁUPCY AGNIESZKA KALISTA

Strona Główna

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

OGŁOSZENIE

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVIT-19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie informuję, że z podległą mi kancelarią należy kontaktować się jedynie telefonicznie lub korespondencyjnie (Poczta Polska bądź e-mail).

E-mail: komornikslupca@gmail.com

Telefon: 274-32-25, 607-857-078

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista

PKO BP 09 10202746 00003102 00529420

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Słupcy

Agnieszka Kalista

Kancelaria

Ul. Kilińskiego 14

62-400 Słupca

tel/fax 63  274 32 25

kom. 607 857 078

Informacje telefoniczne na temat prowadzonych postępowań

udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30

e-mail : slupca2@komornik.pl

komornikslupca@gmail.com

Nr rachunku bankowego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Słupca

09 10202746 0000 3102 0052 9420

W przypadku dokonywania wpłat z poza granic kraju należy dopisać przed rachunkiem nr

SWIFT: BPKOPLPW

(przy wpłatach należy podać imię i nazwisko oraz sygnaturę akt komorniczych)

W celu złożenia wniosku w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy podać identyfikator  komornika tj. ID 1341

godziny otwarcia

poniedziałek od 8.00  do 16.00

wtorek do piątku od 7.30 do 15.30

komornik przyjmuje interesantów

w każdy wtorek od 9.00 do 13.00-tej

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista, ul. Kilińskiego 14, 62-400 Słupca (dalej „Kancelaria”)

Dane kontaktowe do dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail:  komornikslupca@gmail.com,

tel.: 63  274 32 25, kom. 607 857 078

adres: ul. Kilińskiego 14 62-400 Słupca)

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres e-mail: iod.slupca.003@komornik.pl

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul. Kilińskiego 14, 62-400 Słupca. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.